Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

kaloryfer
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
kaloryfer
5684 5a39
Reposted fromSalvator Salvator viastarryeyed starryeyed
kaloryfer

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .

July 05 2015

kaloryfer
proszę, pospiesz się,
proszę,
nie zatrzymywana odejdę.
— Halina Poświatowska
Reposted fromtomowa tomowa viastarryeyed starryeyed

July 04 2015

kaloryfer
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszydera szydera
kaloryfer
6067 915b
kaloryfer
5410 40dd 500
kaloryfer

Czekałam cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałam.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacytaty cytaty
kaloryfer
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viabadgal badgal

July 02 2015

kaloryfer
4506 9c6f
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viamyteatime myteatime
kaloryfer
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamyteatime myteatime
kaloryfer
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamyteatime myteatime
kaloryfer
kaloryfer
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadgal badgal
kaloryfer
5078 7fb5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabadgal badgal
kaloryfer
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamyteatime myteatime
kaloryfer
5286 e5f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyteatime myteatime

July 01 2015

kaloryfer
2492 bfed
kaloryfer
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabadgal badgal
kaloryfer

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl