Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kaloryfer
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viadepresja depresja
kaloryfer
Uważał jednak, że słowami można zastąpić zapach i dotyk. Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kaloryfer
5264 581e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaszicko szicko
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaszicko szicko
kaloryfer
Reposted fromoll oll viaszicko szicko
5345 6837 500
kaloryfer
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadead-inside dead-inside

July 09 2015

kaloryfer
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaporquenao porquenao
kaloryfer
0275 13db 500
Reposted fromchocoway chocoway
kaloryfer

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty

July 08 2015

kaloryfer
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol vianutt nutt

July 07 2015

0661 6252 500
Reposted fromblutelf blutelf
1723 ca4d 500
Reposted fromblutelf blutelf
kaloryfer
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
kaloryfer
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszydera szydera
kaloryfer
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
kaloryfer
1701 4804
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaszydera szydera
kaloryfer
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viaszydera szydera

July 06 2015

kaloryfer
2709 8d05
Reposted frompustemysli pustemysli viamyteatime myteatime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl