Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

kaloryfer
8068 a4a4
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
kaloryfer
9381 660f 500
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viadobby dobby
kaloryfer
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby

September 08 2017

kaloryfer
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
kaloryfer
6185 a10b 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaznikajac znikajac
0814 34ae 500
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

kaloryfer


5752 a163
Reposted frommartinini martinini viabadgal badgal
kaloryfer
2442 ba02 500
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viastarryeyed starryeyed

July 10 2015

kaloryfer
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viadepresja depresja
kaloryfer
Uważał jednak, że słowami można zastąpić zapach i dotyk. Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kaloryfer
5264 581e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaszicko szicko
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaszicko szicko
kaloryfer
Reposted fromoll oll viaszicko szicko
5345 6837 500
kaloryfer
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadead-inside dead-inside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl